Venres. 24.05.2024

As nenas e nenos de ata 6 anos que padezan trastornos no desenvolvemento ou se atopen en risco de padecelos contarán dende setembro cun servizo de atención temperá posto en marcha de forma conxunta polos Concellos de Arzúa, MelideSantiso, Toques e Vilasantar. Estes concellos xuntaron esforzos a través dun convenio polo que optaron en conxunto ás subvencións autonómicas nesta materia.
A atención temperá engloba o conxunto de intervencións orientadas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á familia e á contorna desta, co obxectivo de atender as necesidades derivadas de trastornos de desenvolvemento ou do risco destes. Estas intervencións procuran o desenvolvemento da autonomía e a consecución da súa inclusión social, tanto a través da atención das necesidades transitorias como das permanentes.
O servizo contará con tres profesionais cos seguintes perfís: psicoloxía, logopedia e terapia ocupacional. O seu horario de funcionamento será de luns a venres de 9h a 14h e de 16h a 18h. Todo o servizo será gratuíto, e prevese a súa entrada en funcionamento ao longo do mes de setembro.

O servizo será realizado no Concello de Toques para o resto do concellos.
Serán as e os pediatras os que deriven aqueles/as pacientes que requiran deste servizo ao mesmo. Con este fin, desenvolverán os diagnósticos correspondentes e, no caso de confirmar a sospeita sobre a existencia dun trastorno, derivarán o menor e á familia ao equipo correspondente.


 


 

O Servizo de Atención Temperá comezará a funcionar en setembro, prestará o seu servizo...