Venres. 23.02.2024

As obras de renovación do alumeado público de Arca “están sen rematar porque a dirección facultativa aínda non fixo a certificación final das obras, na que se recollerán todas as partidas que realmente se executaron, para xustificar as mesmas na Deputación da Coruña”, explica así Manuel Taboada. O alcalde, asegura que “non hai ningún tipo de irregularidades nestas obras, como lle explicou , o técnico responsable da dirección de obra ao voceiro socialista, que parece que estivo noutra reunión”.

Fontes municipais explican que “o Concello do Pino encargoulle o proxecto e a dirección de obra a unha enxeñería externa. O proxecto incluía facer novas canalizacións subterráneas para pasar os cables. Cando comezaron as obras, os técnicos viron que había tramos destas canalizacións que estaban en boas condicións e aproveitáronse. Evidentemente, as partidas destes tramos non se van certificar e, polo tanto, non se reclamará o seu pagamento á Deputación, que poderá quedarse cun remanente para destinar a outros plans provinciais. As obras que non se executan, non se certifican e, polo tanto, tampouco se cobran”.

A modificación do proxecto nos plans da Deputación é obrigatoria cando hai un incremento de obra superior a un 10% ou cando se cambian unidades de actuación. “Nas obras de renovación de alumeado público en Arca nin hai aumento de obra nin cambio de partidas. Non temos que modificar o proxecto. Fomos prudentes cando o redactamos, porque non se coñecía o estado das canalizacións subterráneas, e por iso incluímolas todas. Unha vez iniciadas as obras, aqueles tramos que estaban en boas condicións non se fixeron e non se van certificar nin se van cobrar”, engade alcalde. “Aquí ninguén se quere quedar con cartos, que é o que parece insinuar o voceiro do PSdeG”, subliña Manuel Taboada.

O técnico director da obra, que é quen ten que asinar a certificación final da mesma, explicoulle todos estes pormenores ao voceiro socialista, cando este visitou as obras. “O único certo é que a empresa adxudicataria non colocou o cartel da obra, co logo da Deputación. Supoño que terá que facelo agora”, explica Manuel Taboada, que crítica a denuncia do líder da oposición. “Parece que o voceiro socialista non entende que unha obra non está rematada ata que se certifica”, asegura o alcalde.