Mércores. 29.06.2022

Suelo Empresarial do Atlántico”, SEA entidade estatal dependente do Ministerio de Transportes a través de Sepes, lanzou un programa de impulso dos seus polígonos empresariais, con medidas que permiten reducir o custo da superficie.

Desta forma, segundo explicou a xerente Beatriz Sestayo, nunha medida pioneira en SEA pero coherente co seu obxectivo de impulso á dinamización empresarial, o Consello de Administración celebrado en marzo, o primeiro deste ano 2022, aprobou modificacións no concepto de chan en Dereito de Superficie. Debido ao feito de que resulta de interese xeral para continuar xerando postos de emprego e riqueza nas comarcas e zonas nas que se sitúan os seus 13 parques empresariais, o Consello de Administración de SEA aprobou a licitación de novos dereitos de superficie con opción de compra, en determinadas parcelas dos parques de Muros, Vimianzo, Malpica, Mondoñedo e Catoira.

Isto supón non só novas superficies nesta opción senón, nalgúns casos, cunha rebaixa concreta do prezo de opción de compra. Por parques empresariais, en Mondoñedo ofértase toda a superficie do parque empresarial en opción de dereito de superficie pero, ademais, rebáixase o prezo de opción de compra dos 55 euros metro cadrado actuais a 49,50. No caso de Malpica, onde xa se ofertaba neste réxime toda a totalidade do parque empresarial, rebáixase o prezo en opción de compra a 58,50 euros metro cadrado. En Catoira, ofértase a totalidade do parque (21 parcelas, 49.518’87 metros cadrados en total) en réxime de dereito de superficie, a un prezo de 75 euros metro cadrado, fronte aos 78 anteriores. En Vimianzo, mantense a superficie total destinada a opción de compra, aínda que se modifican as parcelas ofertadas e rebáixase o prezo ao da venda directa actual, é dicir, 57 euros metro cadrado. En Muros, do mesmo xeito, tamén se sitúa o prezo de venda en dereito de superficie do mesmo xeito que o de venda directa, en 79,90 euros, e diversifícase e aumenta a oferta de parcelas, con opcións tamén en mazás de uso terciario.


 


 

comentarios
Entrando na páxina solicitada Saltar publicidade